Město Netolice
Netolice

O mikroregionu


Sídlo

Městský úřad Netolice
Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice

Členské obce

Babice, Chvalovice, Hracholusky, Lužice, Mahouš, Malovice, Netolice, Němčice, Olšovice, Vitějovice

Mapa


 


Právní forma

Dobrovolný svazek obcí
Svazek obcí byl založen podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v roce 2003, namísto původní pracovní skupiny obcí

Počet obyvatel

4714 (předběžné výsledky sčítání lidu 2001)

Předseda

Kontakt

Mikroregion Netolicko
MÚ Netolice
Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice 
Tel./fax: 388 324 201
Sekretariát: 388 324 522
E-mail: starosta@netolice.cz
IČO: 711 64 138

Účel sdružení

Předmětem činnosti svazku je:

1. Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti;

 • společný postup při řešení otázek protipovodňové ochrany; 
 • koordinace významných investičních akcí v zájmovém území;
 • koordinace obecních a územních plánování v regionálním měřítku;
 • slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území;
 • vytváření, rozšiřování a správa společného majetku svazku obcí;
 • zastupování členů svazku při jednání o společných záležitostech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.);
 • zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí;
 • propagace svazku a jeho zájmového území.

2. Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky byly v souladu se zájmy svazku jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje shromáždění starostů odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.

3. Svazek je oprávněn zakládat samostatné nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.

Projekty mikroregionu

Historická krajina Netolicka – projekt zaměřený na rozvoj cestovního ruchu

 1. Dvě naučné stezky včetně značení a informačních materiálů vznikly v rámci projektu.
  V roce 2005 se připravuje vydání dalších vícejazyčných propagačních materiálů – Průvodce po naučné stezce a cyklostezce, Netolická obora, Archeologický park Netolice, Muzeum JUDr. Otakara Kudrny, dále překlady webových stránek města a mikroregionu do AJ a katalog ubytování v mikroregionu na webu.
 2. Informační středisko mikroregionu v budově Muzea JUDr. Otakara Kudrny je vybaveno výpočetní technikou s propojením na veřejné informační sítě; součástí projektu je dále vytvoření webových stránek mikroregionu s cílem zlepšit služby pro turisty a propagovat mikroregion.
 3. Archeologický park a turistické východiště sv. Ján – projekt na postupné vybudování archeologického parku s rozhlednou, orientovaného na dobu vzniku českého státu v 10.–13. stol. Areál vznikne v místě původního přemyslovského hradiště na vrchu sv. Ján v Netolicích, součástí bude turistické a kulturní zázemí a expozice hradiště a archeologických výzkumů v muzeu.
 4. V záměru je vyhlášení tvz. Netolické obory chráněnou krajinnou památkovou zónou a její využití pro cestovní ruch.
 5. Projekty mikroregionu financované z Programu obnovy venkova:
  - 2007: Vybavení obcí mobiliářem (lavičky, koše, kolostavy, krytá turistická odpočivadla).
  - 2008: Informační panely – v obcích mikroregionu je naistalováno celkem 17 kusů nových informačních panelů. Obsahují podrobnou mapu okolí každé obce, její historii a upozornění na největší turistické zajímavosti, vč. kontaktu na obecní úřad.
  - 2009: Vybavení na pořádání kulturních akcí v regionu (stan, pódium a sady lavic). Projekt byl financován z programu Leader.
  - 2010: Dětská hřiště – vybudována nová dětská hřiště v MŠ Netolice a obcích Vitějovice, Hracholusky, Mahouš, Němčice a Malovice.

V roce 2004 byl dokončen firmou Besi, a.s., Plán rozvoje mikroregionu, který je veřejnosti a podnikatelům k dispozici na CD v jednotlivých členských obcích.

Svazek obcí je od roku 2004 spoluzakladatelem a členem Místní akční skupiny Blanský les–Netolicko, o.p.s., spolu s řadou firem, podnikatelů a mikroregiony Blanský les-podhůříPodkletí.

Město

Informace e-mailem

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
4
29
4
30
3
31
3
1
5
2
5
3
3
4
3
5
3
6
3
7
5
8
5
9
5
10
3
11
6
12
4
13
4
14
4
15
7
16
5
17
3
18
3
19
3
20
4
21
4
22
4
23
4
24
3
25
4
26
3
27
4
28
5
29
7
30
7

Svátek

Svátek má Adolf

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den boje proti desertifikaci a suchu

Zítra má svátek Milan

Kontakt

město Netolice
Mírové náměstí 208
384 11 Netolice

E-mail: mu.podatelna@netolice.cz
Tel.: +420 388 324 522
DS: wj3bcgt

Fotogalerie

Nejoblíbenější fotografie

Přemyslovské hradiště na vrchu sv. Ján

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Pranostika na akt. den

Mokrý červen kazí celý rok.