Město Netolice
Netolice

Historická krajina Netolicka - naučná pěší stezka

Historická krajina Netolicka - naučná pěší stezka

Takzvaný malý okruh tvoří pěší naučná stezka dlouhá asi 3 km, která vás provede po významných kulturních památkách města Netolice. Je značená zelenou turistickou značkou KČT a má celkem 16 zastavení, o kterých vás informují tříjazyčné panely se znakem rožmberské růže.

Zastavení č.

1. Slovanské hradiště sv. Ján, archeologický park

 • Přemyslovské hradiště se rozkládalo na vrchu sv. Ján. Z knížecího správního hradu, střežícího důležité obchodní cesty, se zachovaly mohutné valy. Nálezy slovanské keramiky pocházejí z 11. až 12. století. Je zde zahájena výstavba archeologického parku jako turistického východiště s rozhlednou ve stylu strážní věže, s palisádou a ukázkami bydlení, řemesel a nálezů z archeologického průzkumu.

2. Kostel sv. Václava

 • Původně gotická stavba s románskými prvky. Jeho vznik je datován do druhé poloviny 13. století, zástavba je ale patrně starší. Byl vystavěn v podhradí sv. Jána a kolem něj se soustředila trhová osada. S novým založením města Přemyslem Otakarem II. a jeho donací klášteru ve Zlaté Koruně se ocitl mimo centrální polohu. Renesanční věž byla zvýšena v 18. století, do téže doby je datována nástropní malba s legendou o sv. Václavovi a nová výmalba přilehlé barokní kaple sv. Michala. V letech 1995 až 1997 byl kostel rekonstruován.

3. Děkanství

 • Děkanství představuje soubor pozdně klasicistních staveb, vzniklých přestavbou starší fary v letech 1840 až 1843. Na hlavní budovu navazuje nové dvorní křídlo a hospodářské budovy. Děkanství bylo vážně poškozen při plenění města roku 1619. Velké množství dochovaných detailů z doby přestavby řadí objekt k nejhodnotnějším kulturním památkám v regionu.

4. Stará škola

 • Škola na Starém Městě byla vystavěna v místě dvou starších škol 1863. Architektonicky velmi výrazná dvoupatrová školní budova v neogotickém slohu je citlivě vsazena do komorního prostředí. Osvědčuje tak zdařilý rukopis zřejmě někoho ze schwarzenberských architektů. Zajímavě je řešen i další školní objekt v Bavorovské ulici, datovaný k roku 1911.

5. Kostel Nanebevzetí Panny Marie

 • Kostel vystavěný v druhé polovině 13. století v gotickém slohu patří k dílům stavební huti kláštera Zlatá Koruna. Po požáru roku 1619 došlo ke zhroucení krovu a klenby lodi a presbytáře, které byly obnoveny v raně barokní úpravě až na konci třicetileté války. Hlavní oltář je z roku 1634. Barokní klenba původně gotické kaple sv. Barbory nese malby datované k roku 1760, nová věž byla postavena o deset let později. Chrám zdobí četné řezbářské práce z 2. poloviny 18. století z dílny rodiny Wernerů, usedlých v Netolicích. V rámci rekonstrukce zahájené 1997 získala věž zcela novou báň.

6. Solnice (mimo okruh)

 • Barokní špýchar ve Školní ulici sloužil podle ústní tradice jako solnice. Objekt odsouzený k zániku byl v letech 1996 až 1997 zachráněn a zrekonstruován.

7. Radnice

 • Neorenesanční monumentální stavba dominující prostoru náměstí. Byla vystavěna počínaje rokem 1869 podle projektu A. Niklase v místě starého domu, sloužícího potřebám města v 17. a 18. století. Umístění radnice v předbělohorské době není známé, od roku 1786 měla dočasné sídlo na náměstí v domě čp.1, který dodnes nese na průčelí fresky se znaky města.

8. Rožmberský dům - muzeum a informační středisko

 • Rožmberský dům, renesanční budova s podloubím na severním rohu náměstí, dnes Muzeum JUDr. Otakara Kudrny. Z doby renesance se zachovalo rovněž sgrafito na průčelích a nárožní kvádrování (viz též Muzeum JUDr. Otakara Kudrny).

9. Hotel Beseda (mimo okruh)

 • Hotel Beseda představuje areál, jehož hlavní barokní objekt směruje průčelím do náměstí. Boční křídlo do Bavorovské ulice má renesanční konstrukce, mladší objekt, navazující do Gregorovy ulice, je hodnotný hlavně plasticky řešeným průčelí. Dochovala se řada cenných detailů z přestavby areálu v polovině 19. století, nyní je objekt v rekonstrukci.

10. Kašna

 • Kašna na náměstí z roku 1677 pochází z dílny českokrumlovského kameníka Jiřího Plánského. U barokní kašny s chrliči byla slavnostně vysazena roku 1879 pamětní lípa na počest stříbrné svatby císaře Františka Josefa I.

11. Sousoší sv. Jana Nepomuckého

 • Sousoší situované na náměstí mezi radnicí a kašnou je výrazem svatojánského kultu, šířeného v českých zemích v 18. století. Vysvěceno bylo roku 1738.

12. Měšťanský pivovar (je mimo okruh)

 • Měšťanský pivovar v Obecní ulici čp. 58 stojí na místě renesančního pivovaru, který město založilo v roce 1663. Současný objekt pochází z 2. poloviny 19. století, z původní stavby se dochoval pouze portál s rožmberskými růžemi v ohradní zdi do ulice.

13. Ziegrosserův mlýn

 • Svůj starobylý původ připomíná deskou ve štítě, umístěnou sem roku 1663 na paměť velké povodně, kdy voda protrhla hráze několika rybníků.

14. Hrádek u rybníka Mnich

 • Rybník Mnich byl založen v 15. až 16. století. Na hrázi v místě zvaném Slepičí vršek stával na dnes zastavěném skalnatém ostrohu středověký hrádek.

15. Most se sochou sv. Jana

 • V hrázi rybníka Mnich jsou dva historicky cenné kamenné mosty. Na jednom z nich je umístěna socha Jana Nepomuckého, ochránce před povodněmi.

16. Tradiční lidová architektura

 • Pod hrází rybníka Mnich jsou dva vodopády a romantické uličky. Řada drobných lidových staveb z 18. a 19. století lemuje tok potoka Rapačov.
Datum vložení: 7. 11. 2020 20:51
Datum poslední aktualizace: 8. 11. 2020 13:14

Město

Informace e-mailem

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
4
3
5
4
5
5
5
6
5
7
4
8
4
9
4
10
4
11
5
12
5
13
6
14
5
15
4
16
4
17
4
18
4
19
4
20
4
21
5
22
4
23
4
24
4
25
4
26
4
27
4
28
4
29
4
30
4
31
4
1
5
2
5
3
8
4
6

Svátek

Svátek má Magdaléna

Zítra má svátek Libor

Kontakt

město Netolice
Mírové náměstí 208
384 11 Netolice

E-mail: mu.podatelna@netolice.cz
Tel.: +420 388 324 522
DS: wj3bcgt

Fotogalerie

Nejoblíbenější fotogalerie

Přemyslovské hradiště na vrchu sv. Ján

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Nebyl-li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.

Pranostika na akt. den

V ten den rádo poprchává, poněvadž Máří Magdaléna Pána svého oplakává.