Město Netolice
Netolice

Historická krajina Netolicka - naučná cyklostezka

Historická krajina Netolicka - naučná cyklostezka

Po velkém okruhu naučné cyklotrasy se vydáte na cestu po památkách jedinečné krajiny Netolicka. Okruh je dlouhý asi 50 km, je na něm několik odboček k jednotlivým památkám a jednosměrný okruh kolem Malovického rybníka. Vede nenáročným terénem po zpevněných komunikacích a dá se rozdělit na několik menších etap, jejichž středem jsou Netolice a autocamp Podroužek, proto je vhodná i pro rodiče s dětmi. Trasa je značena a má 16 zastavení s informačními panely. Značná část trasy prochází bývalou rožmberskou, tzv. Netolickou oborou ze 16. století, která je dodnes příkladem unikátně zachovalé historické jihočeské krajiny s řadou starodávných rybníků. Je zde možno najít památky od pravěkých přes lidovou architekturu, gotiku, baroko až po národní kulturní památku zámek Kratochvíle. Okruhem procházejí dálkové cyklotrasy směr Hluboká nad Vltavou, Holašovice, Český Krumlov, Prachatice, Vodňany a Vlachovo Březí.

Zastavení č.

1. Renesanční statek Grejnarov

 • Statek býval kolem roku 1600 sídlem rodu Grejnarů. Tato bohatá sladovnická rodina patřila mezi netolickou městskou elitu již v 16. století. Vrcholu rodové kariéry dosáhl ve službách Petra Voka z Rožmberka Martin Grejnar z Veveří a z Mysletína, který se ve druhé polovině 90. let 16. století se stal mocným radou na rožmberském panství.

2. Lhenice

 • Starobylé městečko s kostelem sv. Jakuba, které je v písemných pramenech uváděno již v roce 1283, patřilo původně klášteru Zlatá Koruna. Jako rožmberský majetek po třicetileté válce připadly Eggenberkům a později Schwarzenberkům. V jádru obce lze spatřit pozoruhodný soubor tradiční žluto-bílé jihočeské architektury a renesanční zámeček.

3. Pravěké hradiště Velký hrádeček u Třebanic

 • Hradiště pochází z pozdní doby halštatské (6. st. př. n. l.). Ohrazení je tvořeno jednoduchým valem, který je pozůstatkem původní kamenné hradby pravěkého opevnění. Jeho budovatelé byli bezprostředními předchůdci historických Keltů. Hradiště využívali jako útočiště a pravděpodobně i jako místo náboženských setkání.

4. Zaniklá rožmberská obora

 • Velkorysý projekt rozlehlé obory vznikl v souvislosti s budováním letohrádku Kratochvíle v 80. letech 16. století. Stejně jako on byl vyvolán vlivem italské renesance a jejím novým pojetím přírody, která se stávala zdrojem i měřítkem estetických hodnot. Dnes tvoří obora unikátní krajinný celek s promyšleně budovanou mozaikou lesů, luk, alejí a rybníků.

5. Petrův Dvůr

 • Tento typický renesanční zemědělský statek se uvádí již k roku 1378. Severní a jižní křídlo objektu jsou dosud převážně renesanční, v 17. století vzniklo křídlo východní. Další přestavba v polovině 18. století zvýšila hospodářské budovy. Koncem 19. století byl v jižní straně zřízen pivovar v neogotickém stylu.

6. Kratochvíle

 • Renesanční letohrádek vznikl v 80. letech 16. století podle vzoru italských venkovských vil. Hlavní architekt Ital Baldassare Maggi zde vytvořil zcela nový a s okolní krajinou propojený zámecký areál, určený jako výletní sídlo pro Viléma z Rožmberka a jeho choť. Pozdějším přestavbám podlehla jak manýristická vodní a fontánová díla v zahradě, tak do značné míry i štuková a fresková výzdoba interiérů.

7. Mohylová pohřebiště v Krtelském lese

 • Pravěké mohylové pohřební háje symbolicky vydělovaly v krajině svět mrtvých ze světa živých. V oblasti Krtelského lesa se nachází řada pohřebišť, z nichž některá pocházejí již ze střední doby bronzové (asi 1500 let př. n. l.), většina je datována do doby halštatské (6. st. př. n. l.) a do slovanského období raného středověku (7.–9. st. n. l.).

8. Lomec - slovanské mohyly

 • Podél přístupové cesty k mariánskému poutnímu místu se nachází skupina slovanských mohyl ze 7.–10. století. Jejich poloha na okraji lesa nebyla náhodná a zřejmě odráží i posvátný význam okrajů lesa v raném středověku.

9. Lomec - mariánské poutní místo

 • Poutní kostel Jména Panny Marie vystavěl v letech 1692 až 1702 hrabě Filip Emanuel Buquoy pro kopii zázračné sochy Panny Marie, kterou přivezl z Nizozemí jeho otec Karel Filip. Centrální oltář s bohatými řezbami, který je variací na Berniniho oltář v chrámu sv. Petra v Římě, patří k významným dílům vrcholného baroka ve střední Evropě.

10. Malovice a Malovičky

 • Malovice jsou původním sídlem slavného jihočeského rodu Malovců z Malovic. V osadě, která se uvádí již roku 1314, vznikl opevněný vodní hrad, v 16. století však již opuštěný. Roku 1559 koupil Malovice Vilém z Rožmberka, který založením rybníka rozdělil jeden sídelní útvar na dvě vsi. Jeho stavbě padla z větší části za oběť i tvrz. Prostor tvrziště, které vybíhá jako poloostrov do rybníka, je dnes zastavěný usedlostmi.

11. Rabín

 • Rozlehlý pozdně renesanční areál zemědělského statku pochází z počátku 17. století. Obytná budova (zámeček) je uvnitř novodobě přestavěná. Na vnější straně původní obvodové zdi z první čtvrtiny 17. století je torzálně dochováno sgrafito. Chlévy na severovýchodní straně jsou postaveny ve stylu schwarzenberské neogotiky z doby po polovině 19. století.

12. Hradiště u Malovic - keltské kultovní ohrazení

 • Obdélníkové ohrazení Na šancích o rozměrech 120x90 m patří k pozoruhodným pravěkým památkám, dokládajícím společenský duchovní život pravěkých Keltů. Podobná ohrazení budovali Keltové po celé střední a západní Evropě v mladší a pozdní době laténské (3.–1. st. př. n. l.). Byla centrem náboženských obřadů kněží – druidů – i shromaždišti obyvatelstva.

13. Zaniklý hrad Poděhusy

 • Zřícenina je pozůstatkem menšího středověkého šlechtického sídla. Hrad patřil od 13. století k majetku Rožmberků. Náleželo k němu ve 14. století 17 vesnic a úřad purkrabího. Roku 1421 byl vypálen Janem Žižkou a obnoven již nebyl. Hrad je dnes chráněnou archeologickou památkou.

14. Mahouš

 • Obec je vesnickou památkovou zónou. Zemědělské usedlosti v dnešní podobě pocházejí převážně z 19. století. Mezi nejlépe dochované památky svého druhu v jižních Čechách patří obecní kovárna na návsi. Na západní straně návsi jsou situována gotická kamenná boží muka. U cesty na Němčice se nachází barokní výklenková kaplička P. Marie.

15. Němčice

 • V písemných pramenech je osada uváděna již roku 1220. Kostel sv. Mikuláše patří k nejcennějším památkám regionu. Původní románsko-gotická stavba byla přestavěna v letech 1385 až 1390, a řadí se tak k významné skupině dvoulodních kostelů rožmberské huti. V interiéru se kromě 15 náhrobků okolní šlechty z 15. a 16. století nachází pozdně gotický skládací oltář, ostatní oltáře jsou převážně barokní.

16. Zvěřetice

 • Malebná obec je vesnickou památkovou zónou. Zvěřetice jsou situovány v působivém prostředí, k atmosféře místa přispívá i skutečnost, že zde zcela chybí nová zástavba, která by narušovala harmonii hmot a proporcí, završenou na počátku 20. století. Vysoce památkově hodnotná je zvláště usedlost čp. 6, poukazující svým hmotovým řešením na barokní původ.

 

Informace na cestu

Možnost ubytování, stravování nebo občerstvení se na trase nachází hlavně v obcích Netolice, Němčice, Lhenice a celoročně i v restauraci v autokempu Podroužek. Obchody s potravinami nebo sezonní hostince najdete v obcích Krtely, Malovičky , Mahouš, Němčice, Babice a kiosek u zámku Kratochvíle.

Datum vložení: 7. 11. 2020 21:02
Datum poslední aktualizace: 8. 11. 2020 13:15

Město

Informace e-mailem

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
4
3
5
4
5
5
5
6
5
7
4
8
4
9
4
10
4
11
5
12
5
13
6
14
5
15
4
16
4
17
4
18
4
19
4
20
4
21
5
22
4
23
4
24
4
25
4
26
4
27
4
28
4
29
4
30
4
31
4
1
5
2
5
3
8
4
6

Svátek

Svátek má Magdaléna

Zítra má svátek Libor

Kontakt

město Netolice
Mírové náměstí 208
384 11 Netolice

E-mail: mu.podatelna@netolice.cz
Tel.: +420 388 324 522
DS: wj3bcgt

Fotogalerie

Nejoblíbenější fotogalerie

Přemyslovské hradiště na vrchu sv. Ján

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Nebyl-li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.

Pranostika na akt. den

Svatá Máří vybírá hnízda komáří.