Město Netolice
Netolice

Informace pro volební komise

Dle ustanovení § 17 odst. 2)  zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí může každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla v obci zaregistrována delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK (vzor delegace níže). Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje starosta města členy na neobsazená místa.

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK:
Státní občan České republiky nebo státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva a který má trvalý pobyt v obci na území ČR (zpravidla občan EU), který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK - 31.08.2022), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva příslušné obce.

Osoby zajišťující činnost volebních orgánů jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním úkolů volebního orgánu podle tohoto zákona dozvěděly o oprávněných voličích.

Povinností člena OVK je zúčastnit se 1. zasedání OVK!

Termín 1. zasedání OVK : 31.08.2022 v 16:00 (I. a II. OVK) a 16:30 hodin (III. a IV. OVK)

Místo konání 1. zasedání komisí: Městský úřad Netolice, malá zasedací místnost
 

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se zveřejňuje na úřední desce MěÚ a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:

Zastupitelstva krajů

ZK 1)

Zvýšení způsob hlasování (covidový zákon2))

Celkem

PŘEDSEDA

2 200

500

2 700

MÍSTOPŘEDSEDA

2 100

500

2 600

ZAPISOVATEL

2 100

500

2 600

ČLEN

1 800

500

2 300

 

Zastupitelstva krajů a Senát

ZK1)

Zvýšení2) (covid)

ZK+I. kolo Senát3)

II. kolo Senát4)

Celkem

PŘEDSEDA

2 200

500

400

1 000

4 100

MÍSTOPŘEDSEDA

2 100

500

400

1 000

4 000

ZAPISOVATEL

2 100

500

400

1 000

4 000

ČLEN

1 800

500

400

   700

3 400

  1. § 17 odst. 1 vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  2. v případě, že bude schválen zákon o zvláštních způsobech hlasování v některých volbách a o změně některých zákonů (zákon o zvláštních způsobech hlasování v některých volbách)
  3. § 17 odst. 2 vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  4. § 12 odst. 2 vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zvýšená odměna pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele náleží pouze v případě účasti na všech povinných jednáních.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil včetně povinného 1. zasedání (bez ohledu na omluvu), obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

 

Městský úřad

Informace e-mailem

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
3
29
4
30
4
1
4
2
5
3
4
4
3
5
3
6
3
7
4
8
4
9
7
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
4
19
4
20
4
21
4
22
4
23
4
24
4
25
4
26
4
27
4
28
4
29
5
30
5
31
3

Svátek

Svátek má Bohuslava

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den čokolády

Zítra má svátek Nora

Kontakt

město Netolice
Mírové náměstí 208
384 11 Netolice

E-mail: mu.podatelna@netolice.cz
Tel.: +420 388 324 522
DS: wj3bcgt

Fotogalerie

Nejoblíbenější fotografie

Přemyslovské hradiště na vrchu sv. Ján

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jaký červenec, takový leden.

Pranostika na akt. den

Jaký leden, takový červenec.